Καλωσόρισμα

Αυτός ο τόπος προσφέρει πλούσια επιστημονική ενημέρωση πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας και όχι μόνο! Θα βρείτε άρθρα που αφορούν την ψυχιατρική, την ψυχολογία, την αυτογνωσία και την αυτοανάπτυξη.
Επιπλέον θα διαβάσετε αποσπάσματα από αληθινές ανθρώπινες ιστορίες, που περιγράφουν γλαφυρά το ταξίδι της ψυχής μέσα από τον πόνο και το σκοτάδι προς το φως και τη γαλήνη. Τέλος δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων πάνω σε συναφή θέματα. Εύχομαι η περιήγησή σας να είναι χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Δεκτές παρατηρήσεις, ερωτήσεις και προτάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι πληροφορίες που παρέχονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη γνωμάτευση και τη θεραπεία του ειδικού!

Τι είναι η Ψυχοσύνθεση


Η Ψυχοσύνθεση είναι μια ψυχολογική θεωρία και πρακτική, που αναπτύχθηκε από την ψυχανάλυση και εξελίχθηκε στην Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή ψυχολογία και ακολούθως στην Υπερπροσωπική ψυχολογία. Εμπνευστής της ο Ιταλός ψυχίατρος Roberto Assagioli (1888-1974). Φίλος του C.G. Jung και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, ο Assagioli απομακρίνθηκε σταδιακά από τη φροϋδική σκέψη, που θεωρούσε δύσκαμπτη και περιορισμένη, σε σχέση με την ευρύτητα και πολυπλοκότητα του ανθρώπινου ψυχισμού.
Κεντρική και προτότυπη θέση της Ψυχοσύνθεσης είναι ότι την αναλυτική φάση της ψυχοθεραπείας πρέπει να ακολουθεί μιά συνθετική, που να στοχεύει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

12/7/08

ΨΥΧΩΣΕΙΣ : ορισμός, μορφές και διαγνωστικά κριτήρια

Ο όρος «ψύχωση» εισήχθη το 1845 από τον Von Feutchtersleben με τη σημασία της «νοητικής διαταραχής» ή «τρέλας». Εκφράζει μια ποικιλία σοβαρών ψυχιατρικών διαταραχών, που χαρακτηρίζονται από διαταραχή της αντίληψης (ακουστικές, οπτικές,οσφρητικές, απτικές και γευστικές ψευδαισθήσεις), της διαδικασίας (ασυνέπεια, διαταραχή στη σύνδεση και τη ροή των σκέψεων, φυγή ιδεών) και του περιεχομένου της σκέψης (παραληρητικές ιδέες), με αποτέλεσμα την αλλοίωση της πραγματικότητας. Κατά συνέπεια ο ασθενής δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο περιβάλλον , να νιώσει αυθεντικά συναισθήματα προς άλλα πρόσωπα και να είναι λειτουργικός. Η συμπεριφορά του είναι παράξενη, αμυντική, αποδιοργανωμένη ή κατατονική. Δεν είναι εξακριβωμένοι οι αιτιολογικοί παράγοντες, αλλά είναι γενικά αποδεκτή η πολυπαραγοντική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία, είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης γενετικών, βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Πιθανόν να κληρονομείται μια βιολογική ευαλωτότητα που, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ψυχοκοινωνικές πιέσεις, να οδηγεί στην εμφάνιση αυτών των διαταραχών. Οι ψυχωτικές διαταραχές συνήθως κάνουν την εμφάνισή τους στην εφηβεία και την πρώτη νεότητα. Φαίνεται ότι αυτές που έχουν οξεία εμφάνιση έχουν καλύτερη εξέλιξη από εκείνες, που αρχίζουν ύπουλα και προοδευτικά.
Διακρίνουμε τις ακόλουθες κλινικές μορφές ψυχώσεων :
1. Σχιζοφρένεια
2. Σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή
3. Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή
4. Παραληρητική διαταραχή
5. Βραχεία ψυχωτική διαταραχή
6. Επινεμόμενη ψυχωτική διαταραχή (Folie ά Deux)
7. Ψυχωτική διαταραχή οφειλόμενη σε Γενική Σωματική Κατάσταση
8. Προκαλούμενη από ουσίες ψυχωτική διαταραχή


9. Ψυχωτική διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition)Σχιζοφρένεια


Α. Χαρακτηριστικά συμπτώματα : Δύο (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα, το καθένα από τα οποία είναι παρόν για σημαντικό τμήμα του χρόνου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ενός μηνός (ή λιγότερο αν εντοπιστεί επιτυχώς):

1) παραληρητικές ιδέες

2) ψευδαισθήσεις

3) αποδιοργανωμένος λόγος (π. χ. συχνός εκτροχιασμός ή ασυναρτησία)

4) έντονα αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά

5) αρνητικά συμπτώματα, π. χ. συναισθηματική επιπέδωση, αλογία, ή αβουλησία

Σημείωση : Απαιτείται μόνο ένα σύμπτωμα του κριτηρίου Α. Αν οι παραληρητικές ιδέες είναι αλλόκοτες ή οι ψευδαισθήσεις αποτελούνται από μία φωνή που σχολιάζει αδιάκοπα τη συμπεριφορά ή τις σκέψεις του ατόμου, ή από δύο ή περισσότερες φωνές που συνδιαλέγονται μεταξύ τους.

Β. Κοινωνική/Επαγγελματική δυσλειτουργία: Για ένα σημαντικό χρόνο από την έναρξη της διαταραχής, μία ή περισσότερες μείζονες περιοχές της λειτουργικότητας, όπως η εργασία, οι διαπροσωπικές σχέσεις ή η αυτομέριμνα είναι καταφανώς κάτω από το πριν την έναρξη επίπεδο.

Γ. Διάρκεια: Συνεχή συμπτώματα της διαταραχής επιμένουν για τουλάχιστον 6 μήνες. Αυτή η περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μήνα συμπτωμάτων (ή λιγότερο αν αντιμετωπιστεί επιτυχώς), τα οποία πληρούν το κριτήριο Α και μπορεί να περιλαμβάνει περιόδους με πρόδρομα ή υπολειμματικά συμπτώματα.

Δ. Αποκλεισμός της Σχιζοσυναισθηματικής Διαταραχής Διαταραχής και Διαταραχής της Διάθεσης

Ε. Αποκλεισμός ουσιών και σωματικών παθολογιώνΥποτύποι της Σχιζοφρένειας


Ι. Παρανοϊκός τύπος :

α. Έντονη ενασχόλη με μία ή περισσότερες παραληρητικές ιδέες ή συχνές ακουστικές ψευδαισθήσεις.

β. Δεν προεξάρχει κανένα από τα ακόλουθα : αποδιοργανωμένος λόγος, αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά, επίπεδο ή απρόσφορο συναίσθημα.

ΙΙ. Αποδιοργανωμένος τύπος :

α. Αποδιοργανωμένος λόγος

β. Αποδιοργανωμένη συμπεριφορά

γ. Επίπεδο ή απρόσφορο συναίσθημα

ΙΙΙ. Κατατονικός τύπος :

Στην κλινική εικόνα κυριαρχούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα συμπτώματα :

α. Κινητική ακαμψία

β. Υπέρμετρη κινητικότητα ή δραστηριότητα ( η οποία είναι εμφανώς άσκοπη και δεν επηρεάζεται από εξωτερικά ερεθίσματα).

γ. Υπερβολικός αρνητισμός ( αντίσταση με προφανή έλλειψη κινήτρων σε όλες τις οδηγίες ή διατήρηση μιας άκαμπτης στάσης ενάντια σε προσπάθειες να κινηθεί) ή βωβότητα.

δ. Ιδιορρυθμίες των εκούσιων κινήσεων που εμφανίζονται με αλλόκοτες στάσεις, στερεότυπες κινήσεις, χαρακτηριστικούς μανιερισμούς ή μορφασμούς.

ΙV. Αδιαφοροποίητος τύπος :

Είναι παρόντα τα συμπτώματα που πληρούν το κριτήριο Α., αλλά δεν πληρούνται τα κριτήρια του Παρανοϊκού, του Αποδιοργανωμένου ή του Κατατονικού τύπου.

V. Υπολειμματικός τύπος :

α. Απουσιάζουν προεξάρχουσες παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, αποδιοργανωμένος λόγος και έντονα αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά.

β. Υπάρχουν συνεχιζόμενες ενδείξεις της διαταραχής, όπως φαίνεται από την παρουσία αρνητικών συμπτωμάτων ή δύο ή περισσότερων συμπτωμάτων που συγκαταλέγονται στο κριτήριο Α., τα οποία είναι παρόντα σε πιο εξασθενημένη μορφή.Ταξινόμηση της μακρόχρονης πορείας της Σχιζοφρένειας


Αυτοί οι προσδιοριστές μπορούν να εφαρμοστούν μόνον αφού έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον ένας χρόνος από την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων

Επεισοδιακή με υπολειμματικά συμπτώματα μεταξύ των επεισοδίων

Επεισοδιακή χωρίς υπολειμματικά συμπτώματα μεταξύ των επεισοδίων

Συνεχής

Μοναδικό επεισόδιο σε μερική ύφεση

Μοναδικό επεισόδιο σε πλήρη ύφεση

Άλλος ή απροσδιόριστος τύποςΣχιζοφρενικόμορφη Διαταραχή


Α. Πληρούνται τα κριτήρια Α, Δ και Ε της σχιζοφρένειας.

Β. Ένα επεισόδιο της διαταραχής ( στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η πρόδρομη, η ενεργός και η υπολειμματική φάση), διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα και λιγότερο από 6 μήνες.


Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή


Α. Μία αδιάκοπη περίοδος νόσου, στη διάρκεια της οποίας, για κάποια χρονική περίοδο, υπάρχει είτε Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο είτε Μανιακό Επεισόδιο είτε Μικτό Επεισόδιο ταυτόχρονα με συμπτώματα που πληρούν το κριτήριο Α της σχιζοφρένειας.

Β. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου της νόσου, έχουν υπάρξει παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις για τουλάχιστον 2 εβδομάδες σε απουσία προεξαρχόντων συμπτωμάτων της διάθεσης.

Γ. Τα συμτώματα που πληρούν τα κριτήρια ενός επεισοδίου διάθεσης είναι παρόντα για ένα σημαντικό μέρος της όλης διάρκειας της ενεργού και της τπολειμματικής περιόδου της νόσου.

Δ. Η διαταραχή δεν οφείλεται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας ή γενικής σωματικής νόσου.


Παραληρητική Διαταραχή


Α. Μη αλλόκοτες παραληρητικές ιδέες (δηλαδή εμπλέκονται καταστάσεις που συναντώνται στην πραγματική ζωή, όπως ότι το άτομο παρακολουθείται, ότι το δηλητηριάζουν, ότι το μολύνουν, ότι το αγαπούν από απόσταση, ότι απατάται από το (τη) σύζυγο ή το (τη) σύντροφο,ότι έχει μια ασθένεια) διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός.

Β. Ποτέ δεν πληρούσε το κριτήριο Α της σχιζοφρένειας.

Σημείωση : Είναι δυνατό να υπάρχον απτικές και οσφρητικές ψευδαισθήσεις αν αυτές συνδέονται με το θέμα του παραληρήματος.

Γ. Η λειτουργικότητα δεν είναι έντονα διαταραγμένη και η συμπεριφορά δεν είναι εμφανώς παράδοξη ή αλλόκοτη

Δ. Αν ταυτόχρονα έχουν εμφανιστεί επεισόδια της διάθεσης, η συνολική τους διάρκεια υπήρξε βραχεία σε σχέση με τη διάρκεια των παραληρητικών περιόδων.

Ε. Η διαταραχή δεν οφείλεται στις άμεσες φυσιολογικές δράσεις μιας ουσίας ή γενικής σωματικής νόσου.


Προσδιορισμός του τύπου (ανάλογα με το κυρίαρχο θέμα):


Ερωτομανιακός τύπος : παραληρητικές ιδέες στις οποίες ένα άλλο άτομο,συνήθως υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής θέσης, είναι ερωτευμένο μαζί του.

Μεγαλειώδης τύπος : παραληρητικές ιδέες για διογκομένη αξία. Δύναμη, γνώση, ταυτότητα ή ειδική σχέση με θεότητα ή διάσημοπρόσωπο.

Ζηλοτυπικός τύπος : παραληρηρτικές ιδέες ότι το άτομο απατάται.

Διωκτικός τύπος : παραληρητικές ιδέες ότι το άτομο ( ή κάποιος κοντινός του άνθρωπος) αντιμετωπίζεται με εχθριό τρόπο.

Σωματικός τύπος : παραληρητικές ιδέες ότι το άτομο έχει κάποιο σωματικό ελάττωμα ή γενική σωματική νόσο.

Μικτός τύπος : παραληρητικές ιδέες περισσότερων από έναν από τους ανωτέρω τύπους.

Απροσδιόριστος τύποςΒραχεία Ψυχωτική Διαταραχή


A. Παρουσία ενός (ή περισσοτέρων) από τα ακόλουθα συμπτώματα:
1.
παραληρηματικές ιδέες
2.
ψευδαισθήσεις
3.
αποδιοργανωμένος λόγος
4.
έντονα αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά

Β. Η διάρκεια ενός επεισοδίου της διαταραχής είναι τουλάχιστον μία ημέρα αλλά λιγότερο από ένα μήνα, με πλήρη επιστροφή τελικά στο προνοσηρό επίπεδο λειτουργικότητας.

Γ. Η διαταραχή δεν εξηγείται καλύτερα με Διαταραχή της Διάθεσης χωρίς ψυχωτικά στοιχεία, Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή ή Σχιζοφρένεια και δεν οφείλεται στις άμεσες δράσεις μιας ουσίας ή γενικής σωματικής κατάστασης.
Επινεμόμενη Ψυχωτική Διαταραχή ( Folie ά Deux )


A. Mία παραληρητική ιδέα αναπτύσσεται σε ένα άτομο στο πλαίσιο μιας στενής σχέσης με άλλο (-α) πρόσωπο (-α) με ήδη εγκατεστημένο παραλήρημα.

Β. Η παραληρητική ιδέα είναι όμοια σε περιεχόμενο με εκείνο του προσώπου που έχε ήδη το εγκαταστημένο παραλήρημα.

Γ. Η διαταραχή δεν εξηγείται καλύτερα με άλλη Ψυχωτική Διαταραχή ή με Διαταραχή της Διάθεσης και δεν οφείλεται΄στις δράσεις μιας ουσίας ή γενικής σωματικής κατάστασης.
Ψυχωτική Διαταραχή Οφειλόμενη σε Γενική Σωματική Κατάσταση*


Α. Προεξάρχουσες ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες

Β. Υπάρχει η απόδειξη από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση ή τα εργαστηριακά ευρήματα ότι η διαταραχή αποτελεί την άμεση φυσιολογική συνέπεια μιας γενικής σωματικής κατάστασης.

Γ. Η διαταραχή δεν εξηγείται καλύτερα με άλλη ψυχική διαταραχή.

Δ. Η διαταραχή δεν εμφανίζεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της πορείας ενός ντελιρίου.

* Lupus Eritematoso Sistemico, ενδοκρινοπάθειες, ουρεμία, πορφυρία, Σύνδρομο Wilson, Χορεία του Huntington, Τραυματισμοί του βρεγματικού και του κροταφικού λοβού, επιληψίες, Νεοπλάσματα, Άνοια τύπου Alzheimer κ.λ.π.Προκαλούμενη από Ουσίες Ψυχωτική Διαταραχή


Α. Προεξάρχουσες ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες.

Β. Υπάρχει η απόδειξη από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση ή τα εργαστηριακά ευρήματα είτε των ακολούθων 1), είτε 2) :

1) Τα συμπτώματα στο Κριτήριο Α εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ή μέσα σε ένα μήνα μετά από Τοξίκωση ή Στέρηση Ουσίας. ( όπως αλκοόλ, αμφεταμίνες, κοκαϊνη, κάναβις και παραισθησιογόνα).

2) Η χρήση φαρμακευτικής αγωγής συνδέεται αιτιολογικά με τη διαταραχή.

Γ. Η διαταραχή δεν εξηγείται καλύτερα με μια Ψυχωτική Διαταραχή, η οποία δεν προκαλείται από ουσίες.Ψυχωτική Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς


Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ψυχωτική συμπτωματολογία σχετικά με την οποία υπάρχει ανεπαρκής πληροφόρηση για να τεθεί συγκεκριμένη διαγνωση ή σχετικά με την οποία υπάρχουν αμφιλεγόμενες πληροφορίες, ή διαταραχές με ψυχωτικά συμπτώματα,οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια οποιασδήποτε ειδικής Ψυχωσικής Διαταραχής.

14 σχόλια:

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ είπε...

Απο πέρισυ το καλοκαίρι με ταλαιπωρούν διάφορες ιδέες. Ξεκίνησε απο τον ευατό μου που πίστευα πως κάτι έχω, κάποια ασθένεια. Ενα πρωί ξύπνησα με κρίση πανικού και απο τότε μου κολούσαν διάφορες ιδέες που συναισθηματικά με έκαναν χάλια. Πως ο αδερφός μου κάτι θα πάθει, ή αρρώστια ή ατύχημα, για την υγεία τον γονιών μου ή πως εγώ θα τρελαθώ και θα τους κάνω κακό. Δεν ξέρω αν είναι αίτια κατάθλιψης ή επεισόδια ψύχωσης. Η θεραπεία μου ξεκίνησε με ladose και xanax αλλά λίγο πριν τα χριστούγεννά ο γιατρός μου πρόσθεσε και μισό solian κάθε βράδυ. Αυτό με ανησύχησε πολύ. Φοβήθηκα πως είμαι τρελή. Βέβαια με αύτό έννοιωσα πολύ καλύτερα και εδώ και ένα μήνα το έχω κόψει. ΜΟυ αύξησε τη δόση του ladose και το βράδυ πίνω ένα saroten. Πιστεύετε πως είναι ένα είδος ψύχωσης ή ένα καταθλιπτικό επεισόδιο; Τον γιατρό μου δεν τον ρώτησα γιατί φοβάμαι την απάντηση του όπως και τη δική σας.Θα ήθελα όμως να μου απαντήσετε.

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ είπε...

Αγαπητή πράσινη κλωστή,
Τα συμπτώματα που μου περιγράφεις ανήκουν καθαρά στο φάσμα των λεγόμενων "αγχωδών διαταραχών". Αν θέλουμε να κάνουμε μια πρώτη διαγνωστική προσέγγιση, μπορούμε να μιλήσουμε για κρίση πανικού, φοβίες, πιθανόν ιδεοληψίες με συνοδό καταθλιπτική συμπτωματολογία (που μπορεί να είναι και δευτερεύουσα των αγχωδών διαταραχών). Σε αντίθεση με τις ιδεοληψίες και τις φοβίες ο ψυχωσικός πιστεύει ακράδαντα στις παραληρηματικές ιδέες του! Τα αντιψυχωσικά φάρμακα τα δίνουμε και σε διάφορες άλλες διαταραχές:
π.χ. σε ανθεκτικές καταθλίψεις, σε φάσεις μανίας, ως συμπλήρωμα σε ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές κ.λ.π. Μη σε φοβίζουν λοιπόν οι λέξεις...Άλλωστε τα άτυπα αντιψυχωσικά όπως το Solian (που σου χορηγείται σε μικρή δόση) έχουν σεροτονινεργική δράση που ενισχύει εκείνη των αντικαταθλιπτικών.Δεν πρέπει να βασανίζεις άδικα το μυαλό σου με υποθέσεις και καλύτερα να αναπτύξεις μια σχέση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον γιατρό σου. Αυτός θα μπορέσει ασφαλώς να σου δώσει όλες τις ορθές απαντήσεις.Η Ψυχοθεραπεία (νομίζω ότι ήδη κάνεις) σίγουρα μπορεί να σε βοηθήσει σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή. Μην απελπίζεσαι και να θυμάσαι ότι πάντα υπάρχει μια λύση, ακόμα κι όταν δεν είναι ορατή στον ορίζοντα. Έχεις μια πράσινη κλωστή! Ακολούθησέ την και θα σε οδηγήσει έξω από το Λαβύρινθο...
Για ότι άλλο θέλεις, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζίμου.

Καλό βράδυ και καλή επιτυχία

L' Aesthéte Soleil είπε...

Κύριε Αυγουστάτο μου αρέσει πολύ το blog σας. Έλαβα το θάρρος να σας γράψω πιστεύοντας ότι θα μπορούσατε να μου δώσετε μία σωστή ερμηνεία, πάνω στη συμπεριφορά ενός ατόμου, που περιγράφω στην τελευταία μου ανάρτηση ("So much depression"). Eυχαριστώ θερμά.

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ είπε...

Αγαπητέ Aestete S.,

Σέυχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Βρίσκω το Blog σου διαφέρον, ευαίσθητο και καλαίσθητο.
Η κατάθλιψη είναι συχνά βιολογική νόσος με κληρονομικές ρίζες και αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με φάρμακα και ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που είναι το αποτέλεσμα χρόνιων ψυχοπιεστικών καταστάσεων. Δεν είναι να απορεί κανείς γιατί τόσο νέα (ευαίσθητα) άτομα οδηγούνται σήμερα σε κατάθλιψη. Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα εντοπίσουμε πολύ λίγα πράγματα που μπορούν να μας κάνουν αισιόδοξους...Το να έχεις "όλη τη ζωή μπροστά σου", όταν αυτή είναι αβίωτη, μπορεί να είναι ένα μαρτύριο. Σου έχει τύχει να ξεκινήσεις ένα βιβλίο που από τις πρώτες σελίδες σου προκαλεί πλήξη; Το γεγονός ότι έχεις "όλες τις σελίδες μπροστά σου",δεν είναι από μόνο του παρήγορο.... Βέβαια υπάρχουν και οι παχύδερμοι που "έχουν κατεβάσει ρολά" και ζουν αυτάρεσκα στον εγωιστικό μικρόκοσμό τους. Τουλάχιστον μέχρις ότου η ζωή εισβάλλει βίαια στην προστατευμένη νησίδα τους και τους γκρεμίσει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να ευτυχεί το μέρος ανεξάρτητα από το Όλον....
Η μελαγχολία των καλλιτεχνών που χρωμάτισε την αναγέννηση και τον ρομαντισμό, με όλες τις σύγχρονες στυλιστικές αντιγραφές, είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
Η πικρή παρατήρησή για την πορεία του κόσμου δεν πρέπεινα μας κάνει ούτε απαισιόδοξους, ούτε μοιρολάτρες. Αντίθετα πρέπει να εμπνεύσει μια σθεναρή δημιουργική απάντηση σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα:
Στο Εσωτερικό : Αναζητώντας το Υπερπροσωπικό μας Κέντρο, που είναι και το Κέντρο του Κόσμου.
(βλ. http://autognosia.pblogs.gr)

Στο Εξωτερικό: Ο χαρούμενος αγώνας για την "ΕΥΤΟΠΙΑ" τον καλύτερο δυνατό κόσμο εδώ και τώρα. (βλ.http://kalipoli.blogspot.gr)
Ο νεαρός από το Bristol έχει μάλλον οργανική κατάθλιψη και ένας συνδιασμός φαρμακο-ψυχοθεραπείας θα τον επαναφέρει στην ισορροπία του, απαλάσσοντας και τους φίλους του από ανώφελο ψυχοπλάκωμα...

Σε χαιρετώ φιλικά
Γιάννης Αυγουστάτος

L' Aesthéte Soleil είπε...

Ευχαριστώ θερμά για τα κολακευτικά σας σχόλια. Επίσης για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Ξεχωρίζω το blog σας γιατί είναι από τα ελάχιστα που κάνουν λειτούργημα και όχι απλά (και πολλάκις ανώφελα) σχόλια.
Σας χαιρετώ, προς το παρόν.

Ανώνυμος είπε...

Θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας και τη γνώμη σας σχετικα με την μεγάλη μου αδερφή.Ενάμιση χρόνο πριν,στα 32 της, παρουσίασε για πρώτη φορά κάποιο έντονο ψυχωσικό επεισόδιο,με παραισθήσεις και έντονες ιδέες οτι την κακολογούν και την κατασκοπεύουν.Σημειώνω οτι στα 18 της(εγώ στα 13) χάσαμε τον πατέρα μας ξαφνικά απο τροχαίο ατυχημα και η αδερφή μου πάντα από τότε είχε μια δύσκολη πορεία, ανεργία,απογοητεύσεις.. Μετά το επεισόδιο και κατόπιν φαρμακευτικής αγωγής με aloperidin αρχικά μετα geodon και seroquel kai ladose ένα χρόνο τώρα δεν έχει εμφανίσει καθόλου σημάδια εκείνου του επεισοδίου,δεν αναφέρει ιδέες καχυποψίας,είναι κοινωνική,εργάζεται part time,ο γιατρός της είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την πορεία της.Αυτό που με απασχολεί όμως και θα ήθελα να ρωτήσω είναι σχετικά με το ότι τελευταία κολλάει σε μια ιδέα και την αναφέρει συνέχεια.. Αρχικά ήταν η αγωνία της σχετικά με το μέλλον και το αν θα καταφέρει να κάνει οικογένεια( μας το ρωτούσε συνέχεια)τώρα της έχει κολλήσει το θέμα με τα χάπια και κάθε 10 λεπτά ζητάει να τα κόψει και χρειάζεται να της επιβεβαιώνουμε οτι θα γίνει κάποια στιγμή αν είναι καλά..Με στεναχωρεί αφόρητα να τη βλέπω να βασανίζεται συνεχώς με τέτοιες σκέψεις...Σας παρακαλώ πείτε μου,χρειάζεται αύξηση της δόσης των φαρμάκων?Είναι φυσιολογικό δεδομένης της ασθένειάς της?Δεν υπάρχει περιπτωση να θεραπευτεί και να κόψει πράγματι τα χάπια?? Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων..

Γιάννης Αυγουστάτος είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε φίλε,
πάντα υπάρχει η πιθανότητα για πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων ή και ίαση, ειδικά αν έχουμε ένα μοναδικό επεισόδιο στο ιστορικό. Παράγοντες καλής πρόβλεψης της κλινικής πορείας είναι η καλή προνοσηρή κοινωνική λειτουργικότητα, η μη προνοσηρή διαταραχή της προσωπικότητας, η ύπαρξη εκλυτικών γεγονότων, η απότομη έναρξη σε μέση ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, προεξάρχουσα σύγχιση στην κλινική εικόνα και συνυπάρχουσα διαταραχή της διάθεσης. Αν και τα περισσότερα από αυτά τα κριτήρια φαίνεται να πληρούνται εντούτοις δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη στη μείωση ή την διακοπή της αγωγής. Ο θεράπων ψυχίατρος πρέπει να εκτιμήσειυπεύθυνα τον κίνδυνο υποτροπής, εξετάζοντας όλα τα ανωτέρω καθώς και αν υπάρχουν υπολειμματικά παθολογικά στοιχεία. Η ανησυχία της για την κατάστασή της μέχρι ένα σημείο είναι κατανοητή, αλλά αυτή η εμμονή στο θέμα των χαπιών φαίνεται να έχει ψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω να κατανοείτε ότι είναι αδύνατο να αποφανθεί κανείς, "δι' αλληλογραφίας", για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Αυγουστάτο,
Θα ήθελα να σας γράψω για την ασθένεια της μητέρας μου. Η μητέρα μου είναι 59 χρονών και πάσχει από συναισθηματική ψύχωση σύμφωνα με τα λεγόμενα του γιατρού που την παρακολουθεί. Βέβαια έχω ακούσει και τον όρο της ανθεκτικής κατάθλιψης που την διακατέχει. Η μητέρα μου παίρνει αντικαταθλιπτικά φάρμακα από ηλικία 25 χρονών. Εκδήλωσε ένα είδος κατάθλιψης μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Μέχρι τώρα ήταν κοινωνικά βιώσιμη, ενεργητική, έκανε με ευχαρίστηση τις δουλειές του σπιτιού΄...κτλ. ΌΛα αυτά τα χρόνια δεν την ένιωσα καθόλου απούσα, μας μεγάλωσε σωστά, μας βοηθούσε στις καθημερινές μας ανάγκες, ήταν κοντά μας σε κάθε βήμα. Ώσπου έγινε το μεγάλο "μπαμ". Η μαμά μου εδώ και ένα μήνα εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική γιατί ήρθε σε μια κατάσταση υπερέντασης και δεν μπορούσε να λειτουργήσει καθόλου ούτε έξω ούτε μέσα στο σπίτι της. Είναι γεγονός ότι πάντα η μητέρα μου είχε ένα κόλλημα με τα μαλλιά της επειδή από νεαρή ηλικία άρχισαν να πέφτουν και τον τελευταίο καιρό λιγόστεψαν αρκετά, με αποτέλεσμα να φορέσει περούκα. Αυτό της στοίχισε πολύ, την αποδιοργάνωσε εντελώς, δεν την ένιωθε καλά στο κεφάλι της, ήθελε να βρούμε τρόπο για να την αισθάνεται καλά κολλημένη πάνω της. Τα φάρμακα που έπαιρνε δεν την βοηθούσαν και έτσι ο γιατρός της, της είπε ότι πρέπει να εισαχθεί για λίγο καιρό σε κλινική. Στην κλινική (είναι μέσα παραπάνω από μήνα) οι γιατροί που την παρακολουθούν δοκίμασαν πρώτα αγωγή με φάρμακα. Για λίγες μέρες ένιωσε καλύτερα, της έφυγε κάπως η υπερένταση αλλά μετά ξανακύλησε και ήταν σε μια κατάσταση μία καλά και μία όχι. Οι γιατροί τότε αποφάσισαν να προβούν σε ηλεκτροσόκ και μας είπαν ότι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν είναι 6 ηλεκτροσόκ και βλέποντας στη συνέχεια. Η μητέρα έκανε τελικά τέσσερις φορές ηλεκτροσόκ χωρίς όμως να βελτιωθεί η κατάστασή της. Αισθανόταν και πάλι υπερένταση, την γνωστή εμμονή με τα μαλλιά αλλά και καταλάβαινε ότι τα ηλεκτροσόκ (οι γιατροί της έλεγαν ότι κάνει υπνοθεραπεία για να μην πανικοβληθεί)της έφερναν μια σύγχυση, μια απώλεια μνήμης και έτσι αναστατώθηκε ακόμη περισσότερο. Οι γιατροί σταμάτησαν αμέσως την ηλεκτροθεραπεία γιατί σαφώς δεν είχε αποτέλεσμα και άρχισαν και πάλι την φαρμακευτική αγωγή. Όταν παίρνω τηλέφωνο τη μητέρα μου στην κλινική, αναστατώνομαι πολύ που έχει μια απώλεια μνήμης π.χ. δεν θυμάται τα απλά καθημερινά πράγματα, τι έκανε χτες κτλ. αλλά πιο πολύ με αναστατώνει ότι λέει άσχετα πράγματα. Για παράδειγμα νομίζει ότι είναι στην περιοχή της, ότι σήμερα βγήκε έξω και αγόρασε μπλούζα κτλ. Καταλαβαίνω ότι αυτή η σύγχυση και αποδιοργανωμένη σκέψη είναι από την ηλεκτροθεραπεία των προηγούμενων ημερών. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν : η μητέρα μου θα βρει πάλι τον εαυτό της; θα σταματήσουν αυτά τα κενά που έχει; Θα μετριαστεί το πρόβλημα που έχει με την περούκα της με τη νέα φαρμακευτική αγωγή που της δίνουν οι γιατροί; Ευχαριστώ πολύ.

Ανώνυμος είπε...

θα ηθελα τη γνωμη σας για μια κοπελα που γνωρισα το καλοκαιρι.αρχικα διαπιστωσα οτι ειχε καποιες ψευδαισθησεις οτι την παρακολουθουν τα σωματα ασφαλειας οτι εχουν βαλει κρυφες καμερες στο σπιτι της κτλ.παρουσιαζε τον εαυτο της σαν "Δρακαινα" κ γενικα και εν συντομια ενα ατομο με υπερφυσικες ικανοτητες εχοντας μαλιστα συνεχεις τασεις φυγης απο το σπιτι της.προγραμματιζε ταξιδια νοερα με την" μεθοδο" της τηλεμεταφορας κ πιστευε οτι εχει καποια αποστολη παντα.επισης ειχε προβλημα με τους γειτονες- συγγενεις της τους οποιους θεωρουσε οτι θελουν το κακο της.η κοπελα εχει ιστορικο κρισης στα 19 της [τωρα ειναι 24] απο απωλεια του πατερα της.για το διαστημα 1 μηνος μεσα στο φθινωπορο δεν ειχαμε επαφη
κ οταν αυτο εγινε διαπιστωσα οτι ειχε χειροτερεψει ξαφνικα η κατασταση της με καποια τικ, κουνηματα του κεφαλιου αποτομα αριστερα κ δεξια κ συνεχους ξαφνικου γελιου.επισης της μιλουσα κ ειτε δεν μου απαντουσε,ειτε αργουσε παρα πολυ.πριν 3 εβδομαδες εισηχθη στο νοσοκομειο κ μεχρι χτες που την ειδα τελευταια φορα δεν εχω δει καμια βελτιωση αντιθετως κ εχουν προστεθει επιμερους κινησεις του σωματος οπως χτυπημα των χεριων κ αποτομες βαθιες εισπνοες.μιλησα με τον γιατρο δεδομενου οτι ειναι σχεδον απορη κ η μητερα της σε οχι κ πολυ καλη κατασταση ενω δεν υπαρχει η παραμικρη βοηθεια απο το συγγενικο της περιβαλλον αλλα δεν εμεινα ικανοποιημενος απο την απαντηση η οποια ηταν οτι παει καλυτερα.την ημερα εισαγωγης της σαφως ηταν σε ασχημη κατασταση δεδομενου οτι υπηρχε κ η αρνηση να παει στο νοσοκομειο αλλα δεν μπορει να χαρακτηριστει βελτιωμενη η κατασταση της με αρχη κ βαση αυτη την ημερα.το μονο που κατανοοω ειναι οτι ειναι χρονοβορα διαδικασια,κ συμφωνα με τον γιατρο επρεπε να ειχε γινει νωριτερα στη ζωη της θεραπεια,πραγμα που καθιστα δυσκολη κατα τα λεγομενα του την πληρη θεραπεια.θα ηθελα τη γνωμη σας,πως περιγραφεται απο εσας η κατασταση της, τι μπορουμε να περιμενουμε κ πως μπορουμε να βοηθησουμε σαν μη ειδικοι ,καθ οτι εκτος απο τη μανα της δεν υπαρχει κανεις αλλος κοντα της κ μονον εγω την επισκεπτομαι.να σημειωσω τελος οτι σαν χαρακτηρας ειναι πολυ εξυπνη κ μορφωμενη

Ανώνυμος είπε...

Γιατρέ καλησπέρα Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα ο νέος χρόνος.
Συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα και τη βοήθεια που προσφέρεται.
Θα προσπαθήσω παρά τη φόρτιση να είμαι κατανοητή και σύντομη.
Όλα ξεκίνησαν για το γιο μου φοιτητή του εξωτερικού,πριν λίγους μήνες όταν πήγε στην πόλη που σπουδάζει για την εξεταστική του .
Μετά από δέκα ήμερες είχαμε πάει να τον επισκεφτούμε , ενώ επικοινωνούσαμε καθημερινά στο τηλέφωνο.Μόλις φτάσαμε θέλησε να μιλήσει ιδιαιτέρως στον πατέρα του και του είπε πως έχει κάτι παράξενες ιδέες για έναν μύθο που ίσως υπάρχει και για τα βλέμματα των ανθρώπων, που μπορούν να τον επηρεάσουν εκφράζοντας συγχρόνως φόβο για τον καλύτερό του φίλο.
Μετά τον πρώτο πανικό προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε και να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αφού επιστρέψαμε στην πόλη μας κλείσαμε ραντεβού με ψυχίατρο ,τα συμπτώματα έγιναν πιο έντονα ο ίδιος άρχισε να ψάχνει να δει αν αυτά που πίστευε είναι αλήθεια και ήταν ώρες που τα αμφισβητούσε κιόλας.Το ραντεβού κλείστηκε σε τρεις ημέρες και στο γιατρό είπε πως λόγω του ότι ήταν μόνος του και λόγω πίεσης από τα μαθήματα κόλλησε σε κάποιες ιδέες και σε αυτόν τον μύθο, ρώτησε και τον γιατρό αν τον γνωρίζει.
Επίσης έκλεισε το κινητό του και δεν επικοινωνούσε με την παρέα του.
Ο γιατρός διέγνωσε οξύ ψυχωτικό σύνδρομο με πιθανή παροδική διάρκεια.
Φαρμακευτικά λαμβάνει risperdal 2mg τo μεσημερι και 4mg τo βράδυ και 2.5 Αloperidin to βράδυ και τρια Ακινετόν.
Μετά την έναρξη της θεραπείας τα συμπτώματα υποχώρησαν, άνοιξε το κινητό του επικοινώνησε με τους φίλους του τους συνάντησε (αν και εκείνη την ήμερα είχε μεγάλο άγχος ). Όλα αυτά έγιναν μέσα σε ένα μήνα.Από τότε λέει στο γιατρό πως δεν σκέφτεται άλλο τέτοιες σκέψεις.
Να σας πω ότι επέστρεψε στο πανεπιστήμιο μετά από δική του επιθυμία .Ένιωσε ότι δεν θέλει να αφήσει τη σχολή και ότι δεν το πάλεψε όσο έπρεπε στο να περάσει μαθήματα.
Μη θέλοντας να τον αφήσουμε μόνο του πηγαινοερχόμαστε με το σύζυγο και για την παρακολούθηση των φαρμάκων.
Θέλω να σας ρωτήσω γιατρέ

1 Πρέπει να τον παρακολουθεί και κάποιος ειδικός στην πόλη που σπουδάζει γι ανα τον στηρίξει ψυχολογικά (δεν είμαι ικανοποιημένη από το γιατρό στο θέμα αυτό )
2.Στην μονοθεραπέια θα πάμε μου είπε ο γιατρός σε τρεις μήνες
3.Ποια η γνώμη σας για την ένεση
4.πρέπει να είμαστε κοντά του - μακρυά του.
5.Το παιδί μου πάσχει από σχιζοφρένεια θα γίνει ποτέ καλά;
Συγχωρέστε με για τις πολλές ερωτήσεις
Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε σε όλα αυτά ,πείτε μου μόνο πως μπορώ εγώ να το βοηθήσω,πως θα αντιληφθώ μια ενδεχόμενη υποτροπή?
Σας ευχαριστώ πολύ
Συγνώμη για την κατάχρηση.
Μαρία Π.

Γιάννης Αυγουστάτος είπε...

Αγαπητή κυρία Μαρία Π., κατ' αρχάς δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεστε! Σήμερα η επιστήμη έχει τα μέσα (που συνεχώς βελτιώνονται) για να εξασφαλίζει ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής στους περισσότερους ασθενείς, που στο παρελθόν θεωρούσαμε αθεράπευτους".
Στην περίπτωση του γιου σας είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα ,σχετικά με την πρόγνωση της πορείας του. Το σίγουρο είναι πως πρέπει να συνεχίσει για ικανό διάστημα τη θεραπεία του και καλό θα ήταν να βρείτε κάποιο ψυχίατρο να τον παρακολουθεί στην πόλη που σπουδάζει. Η ένεση είναι μια λύση, όταν το άτομο δεν συνεργάζεται επαρκώς με την φαρμακευτική αγωγή του. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς με ασφάλεια πότε θα μειωθεί η αγωγή : θα εξαρτηθεί από την κλινική εικόνα. Η παρουσία σας μπορεί να είναι χρήσιμη, το πρώτο διάστημα, εφόσον και ο γιος σας την έχει ανάγκη. Σε αντίθετη περίπτωση, καλό θα ήταν να έχετε συχνή επαφή μαζί του, Μια υποτροπή στην αρχή μπορεί να ξεφύγει από τον μη ειδικό και γι' αυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση.
Με τις καλύτερες ευχές μου

Γιάννης Αυγουστάτος

Ανώνυμος είπε...

Γιατρέ, γειά σας!

Η θεία μου προ 2 περίπου ετών εμφάνισε ένα οξύ παραληρητικό επεισόδιο, το οποίο δεν ήταν βέβαια εντελώς ξαφνικό. Ουσιαστικά υπόβοσκε αυτή κατάσταση για μήνες, ίσως και χρόνια ... Αλλά δεν είχε δείξει άμεσα κάτι σοβαρό, όλα φαίνονταν φυσιολογικά ...

Με λίγα λόγια, της κόλλησε στο μυαλό ότι ο ξαδερφός μου - ο γιός της - ήταν ναρκομανής και ομοφυλόφιλος!

Όλα αυτά τα αιτιολογούσε με κάποια "στοιχεία" που "μάζευε" και τα παρουσίασε με εκπληκτικό τρόπο!

Τόσο, που ειδικά για τα περί ναρκωτικών για δύο μέρες μάς έπεισε και μάς έβαλε σε μια απίστευτη διαδικασία!!

Όταν το επεισόδιο εκδηλώθηκε, τα χάσαμε γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Έλεγε ότι την παρακολουθούν, έβλεπε παντού συνομωσίες κ.λπ. .

Εμφανισιακά είχε τρομώδη όψη, επερκινητική και τα σαγόνια της κροτάλιζαν ...

Σήμερα έχει ξεπεράσει τα περί ναρκωτικών αλλά δεν έχει ξακολλήσει από τα περί ομοφυλοφυλίας φτειάχνοντας παράλληλα με αυτό δικά της σενάρια και λοιπές μαύρες σκέψεις ...

Από τότε και μέχρι σήμερα παίρνει φαρμακευτική αγωγή την οποία, όμως πολύ πιθανόν, δεν την ακολουθεί.

Πήρα λοιπόν το θάρρος, να σας τα πω, όχι βέβαια για να δώσετε λύση αλλά για κάποιο σχόλιό σας ή όποια συμβουλευτική παραίνεση.

Υπάρχει πιθανότητα να ιαθεί ή θα δίνεται συνεχής μάχη με τα φάρμακα;;;

Eυχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας!!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Γιάννης Αυγουστάτος είπε...

Αγαπητέ Δημήτρη,
είναι δύσκολο να κάνω μια ακριβή πρόγνωση για τη θεία σου, καθώς δεν έχω ένα πλήρες ιστορικό και φυσικά δεν την έχω εξετάσει, εντούτοις θα σου δώσω μερικές γενικές πληροφορίες. Η ψύχωση μπορεί να εισβάλει αιφνίδια ή βαθμιαία. Συνήθως προηγείται μια φάση πρόδρομων κλινικών εκδηλώσεων(απώλεια ενδιαφερόντων, κοινωνική απόσυρση, αλλαγή συνηθειών και συμπεριφοράς, εκρήξεις οργής κ.α.). Ακολουθεί η ενεργός φάση με την ανάπτυξη της πλήρους κλινικής συμπτωματολογίας, μετά την αποδρομή της οποίας εμφανίζεται συνήθως η υπολειμματική φάση. Η πορεία μέσα στον χρόνο ποικίλλει. Άλλοτε είναι επεισοδιακή, με υφέσεις και εξάρσεις. Άλλοτε πάλι είναι συνεχής και χρόνια. Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση της νόσου : ηλικία έναρξης, φύλο, κληρονομικότητα, οικογενειακή στήριξη, τρόπος έναρξης, εκλυτικοί παράγοντες, επίγνωση του νοσηρού, έναρξη της θεραπείας, ανταπόκριση και συμμόρφωση στη θεραπεία, χρήση ουσιών κ.λ.π. Η φαρμακευτική θεραπεία αποτελεί τη βάση της αντιμετώπισης στην οξεία φάση και απαραίτητο συμπλήρωμα της ψυχοθεραπείας στη συνέχεια, για την αποφυγή υποτροπών. Είναι ευτυχές γεγονός ότι σήμερα διαθέτουμε αποτελεσματικά φάρμακα με πολύ λιγότερες, έως ελάχιστες παρενέργειες σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι δεν τίθεται θέμα "πάλης με τα φάρμακα" , αλλά σωστής αξιοποίησής τους ,για όσο διάστημα κρίνει ο θεράπων ψυχίατρος. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες σχετικά με την ψυχική νόσο και τα ψυχοφάρμακα, που σε πολλές περιπτώσεις σώζουν ζωές.

Ανώνυμος είπε...

Γιατρε γεια σας !! Ενα ατομο που βρισκεται στο οικογενειακο μου περιβαλλον ,τον τελευταιο καιρο εχει αρχισει να αναπτυσσει μια περιεργη συμπεριφορα ...Μου μιλησε για καποια πραγματα ,που της εχουν συμβει στο παρελθον της (τα οποια εγω φυσικα δεν ηξερα )και αφοτου μου μιλησε αρχισε να μου λεει πως νιωθει κατι ασχημο σε σχεση με μενα χωρις να μου προσδιοριζει ακριβως τι ..Επισης μου ανεφερε πως δν εχει κανενα ονειρο η' στοχο για την ζωη της και το μονο που θα ηθελε ειναι να μεινει το ονομα της στην ιστορια για αιωνες και ολοι να λενε για εκεινη ..Ισχυριστηκε πως δεν περιμενει τιποτα απο την ζωη της ...και κυριως οτι ο μεγαλυτερος φοβος της δν ειναι ο θανατος (οπως ειπε ειναι και πολυ ελκυστικος καποιες φορες ) αλλα το απαισιο συναισθημα που μπορει να νιωσει αν αισθανθει πως την κοιτουν με λυπηση η' σαν ενοχη ...Απο την μια στιγμη αλλαζει τα οσα λεει και τις αποψεις της ...Βασει ολων αυτων μπορειτε να μου πειτε εαν υπαρχει το ενδεχομενο ψυχικης διαταραχης ? Σας ευχαριστω εκ των προτερων